Wijzigingen in pensioen­communicatie

De veranderingen in het pensioenstelsel vragen ook om veranderingen in de communicatie over pensioen. Daarnaast was de wet pensioencommunicatie al eerder geëvalueerd en daaruit kwam een aantal aanbevelingen. Er wordt met de stelselherziening dan ook een aantal verduidelijkingen vereist in de communicatie vanuit de pensioenuitvoerder. Deze aanpassing is in lijn met een beweging die we al hebben ingezet om deelnemers gerichter informatie te verschaffen en beter te begeleiden. We hechten hierbij waarde aan de rol van de adviseur, omdat het geven van informatie (uitvoerder) en advies (adviseur) wat ons betreft naast elkaar moeten blijven bestaan.


  • Er moet informatie worden verstrekt aan deelnemers aan de pensioenregeling in het geval de overstap naar een vlakke premie wordt gemaakt. Wij verstrekken hierbij de benodigde gegevens;
  • Op basis van de plannen moeten pensioenuitvoerders deelnemers beter begeleiden bij het maken van keuzes. Daarnaast moeten we deelnemers meer activeren door communicatie;
  • Het verplichte gebruik van de huidige voorgeschreven formats voor zowel Pensioen 1-2-3 als het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt losgelaten;
  • Daarvoor in de plaats komt informatie die minder uniform is en meer op de deelnemer toegespitst.


Wat betekent dit voor uw pensioenregeling?
De meeste aanpassingen op pensioencommunicatie betekenen een verbetering voor de informatievoorziening aan werknemers. Naast deze aanpassingen, staan we u bij met alle voor het maken van keuzes benodigde informatie.