Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen. 

Steeds meer mensen willen flexibiliteit  ten aanzien van hun pensioen. Pensioen moet beter aansluiten op hun persoonlijke behoeften. Ook neemt, onder andere door de stijging van de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd, de behoefte toe om manieren te vinden om gezond de eindstreep kunnen halen. Daarom zijn er als onderdeel van de stelselherziening extra maatregelen aangekondigd of zelfs al in werking getreden.

Allereerst komt er bij ingang van het pensioen een keuzemogelijkheid bij. Voortaan mag een deel van het pensioen opgenomen worden als een bedrag ineens. Verder wordt eerder stoppen met werken mogelijk gemaakt met de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). En als derde maatregel wordt er meer ruimte geboden om verlof te sparen, onder meer om eerder stoppen met werken mogelijk te maken.


.
  Verlofsparen geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken.  


  Bedrag ineens

  Werknemers krijgen de keuze om op pensioendatum 10% van het ouderdomspensioen op te nemen in een bedrag ineens;

  • Dat is dus een extra keuzemogelijkheid voor een werknemer met het pensioengeld;
  • Er wordt nog nagedacht over het moment van opname, ook de AOW-datum wordt vanwege een lagere heffing op dat moment, overwogen;
  • De regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt en gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.


  RVU

  De RVU maakt het voor werknemers mogelijk kort voor pensioendatum toch een regeling voor vervroegde uittreding te mogen ontvangen. Lang was dat namelijk alleen mogelijk met een fiscale strafheffing en was langer doorwerken gewenst. 

  • De voorgestelde versoepeling houdt in dat u als werkgever werknemers die korter dan drie jaar voor AOW zitten een regeling mag bieden om eerder te stoppen met werken;
  • Dit is een keuze waar werkgever en werknemer het allebei over eens moeten zijn.
  • Doel is om duurzame inzetbaarheid van medewerkers mogelijk te maken;
  • De versoepeling is afgesproken voor de periode 2021 tot en met 2025.


  Verlofsparen

  Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld.

  • U kunt als werkgever extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw.
  • Spaart de werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen.
  • Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken. Zo kan een werknemer zelf meer de regie voeren over zijn of haar loopbaan, bijvoorbeeld door het verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering.
  • De verruiming van het verlofsparen is per 1 januari 2021 in werking getreden.


  Generatieregeling indicator op de Human Capital Planner (HCP)

  Wij bieden u met de HCP een handige tool waarmee u inzicht krijgt in hoe uw werknemerbestand is opgebouwd. U vindt daar antwoorden op vragen als: Hoe is de leeftijdsverdeling van mijn werknemerbestand? Hoe betrokken zijn mijn werknemers bij hun pensioen? Hoe verantwoord zijn de beleggingen binnen de pensioenregeling?
   
  Een generatieregeling is een afspraak waarbij de werknemer minder uren gaat werken, tegen een relatief hoger salaris en met behoud van pensioen. Vanaf nu ziet u in de HCP de generatieregeling indicator. Aan de hand van data van uw bedrijf ziet u of een generatieregeling een oplossing voor u kan zijn. Een generatieregeling kan bijdragen aan meer balans in uw werknemerbestand, verlaging van het ziekteverzuim en het kan de motivatie en productiviteit van uw werknemers verhogen. De beslissing een generatieregeling te bieden of niet, maakt u met uw adviseur. U bereikt de HCP via Mijn NN Zakelijk. Meer weten over de generatieregeling indicator? Kijk op www.nn.nl/generatieregeling (deze dienstverlenging staat los van het pensioenakkoord).