Partner- en wezenpensioen

Wat is het plan? 
Nabestaandenpensioen of ook wel partner- en wezenpensioen is een belangrijk onderdeel van het pensioen. De impact van het wegvallen van één van de partners is behalve op emotioneel vlak ook op financieel vlak zeer groot. Door de grote verscheidenheid aan regelingen is op dit moment voor veel mensen onduidelijk of ze recht hebben op partnerpensioen en als dat het geval is, hoe hoog dit is. Het partnerpensioen wordt op basis van de plannen daarom veel uniformer, zodat (met name de partners van) werknemers minder risico lopen om tussen wal en schip te vallen.


  • De hoogte van het partnerpensioen wordt (maximaal) 50% van het salaris. De hoogte van het wezenpensioen wordt 20% van het salaris en 40% voor iemand die beide ouders heeft verloren. Op dit moment is dat gebaseerd op het salarisdeel dat voor de pensioenopbouw in aanmerking wordt genomen (de pensioengrondslag) en het aantal dienstjaren. Door het op het salaris te baseren wordt partner- en wezenpensioen beter geregeld voor onder andere werknemers met een lager salaris. Het wezenpensioen eindigt in de toekomst altijd op een eindleeftijd van 25 jaar;
  • Er is meteen volledige dekking van het partner- en wezenpensioen. Het aantal dienstjaren van de werknemer is niet meer relevant;
  • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt uitsluitend nog op risicobasis verzekerd;
  • Dit betekent dat voor uw werknemer het risico van overlijden voor de pensioendatum wordt verzekerd, maar dat deze dekking vervalt op het moment dat hij uit dienst gaat.
  • Er komt een uniforme partnerdefinitie die door alle uitvoerders wordt gebruikt;
  • Door de uniformering wordt partnerpensioen voor werknemers beter geregeld en is het makkelijker te begrijpen;
  • Eerder opgebouwde aanspraken van partnerpensioen blijven gerespecteerd; 
  • Verder worden er verschillende oplossingen uitgewerkt waarmee het partnerpensioen na ontslag, tussen twee dienstverbanden en in enkele andere situaties kan worden voortgezet.


Door de uniformering zal partnerpensioen voor werknemers beter zijn geregeld en makkelijker te begrijpen zijn.

Wat betekent dit voor uw pensioenregeling? 
Bij verlenging van uw pensioenregeling kijkt u met uw adviseur naar de zaken die gewijzigd moeten worden op het gebied van partnerpensioen. Wij staan u en de adviseur daarin bij met de voor de aanpassing relevante informatie. Met eerder opgebouwde aanspraken van partnerpensioen gebeurt verder niets. Deze blijven ongemoeid.