Standaard doorbeleggen na pensioendatum

Wat is het plan? 

De lage rente is een van de belangrijke aanleidingen om te komen tot een herziening van het stelsel. Door een aantal maatregelen wordt de afhankelijkheid van de rente in het nieuwe stelsel minder groot.

  • Een van de maatregelen is dat door de pensioenstelselherziening doorbeleggen met pensioengeld na de pensioendatum de standaard wordt bij pensioenfondsen;
  • Met doorbeleggen is de werknemer minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Wel zal de hoogte van de pensioenuitkering, afhankelijk van de beleggingsresultaten, van jaar tot jaar wijzigen. Een variabel pensioen dus.

  • Bij pensioenregelingen die bij verzekeraars en PPI’s lopen, is er een keuze. U kunt als werkgever samen met uw werknemers bij het aangaan of verlengen van de pensioenregeling ervoor kiezen om 1) voor te sorteren op doorbeleggen na pensioendatum of 2) voor te sorteren op een vaste uitkering;
  • Werknemers kiezen vervolgens zelf voorafgaand aan hun pensioendatum definitief of ze willen beleggen na hun pensioendatum of niet. En zo ja, hoeveel risico ze dan willen lopen met hun pensioengeld.


Met doorbeleggen is uw werknemer minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum. Wel zal de hoogte van de pensioenuitkering, afhankelijk van de beleggingsresultaten, van jaar tot jaar wijzigen. Een variabel pensioen dus.

Wat betekent deze maatregel voor uw pensioenregeling? 

Bij verlengen van uw pensioenregeling maakt u met uw werknemers(vertegenwoordiging) een weloverwogen keuze. Deze keuze houdt in dat de regeling wordt ingericht op doorbeleggen na pensioendatum of een vaste pensioenuitkering na pensioendatum.


Advies inwinnen

Bij het bepalen of uw pensioenregeling standaard uitgaat van doorbeleggen na pensioendatum of voorsorteren op een vaste uitkering is het belangrijk om te zorgen voor een goed advies. Op die manier komt u met uw adviseur tot een keuze die past bij u en uw werknemers.


Onderzoek risicohouding werknemers

Om het beleggingsbeleid van onze lifecycles goed vorm te kunnen geven, moeten we dit volgens de wet afstemmen op de risicohouding van werknemers (dat is de houding die werknemers hebben tegenover beleggingsrisico's). Ook is risicohouding een belangrijk thema in het pensioenakkoord. 


Dit voorjaar sturen we daarom een grootschalig risicohoudingonderzoek uit onder werknemers met een beschikbare premieregeling bij Nationale-Nederlanden. Het onderzoek richt zich op het bepalen van het risico dat de werknemer wil en kán lopen tijdens zijn of haar pensioenopbouw, en gedurende de uitkeringsfase. Het is belangrijk om de pensioendoelstelling, en de houding die werknemers hebben tegenover beleggingsrisico’s, in kaart te brengen. Met het inzicht in deze risicohouding kunnen we ons beleggingsbeleid goed afstemmen op uw werknemers. Voor meer informatie kijk op: nn.nl/risicohouding