Beste relatie,

Met het pensioenakkoord en het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is de aanzet gegeven voor een ander pensioenstelsel. Uiterlijk op 1 januari 2026 moet aan het nieuwe pensioenstelsel worden voldaan. Een logisch moment om met uw pensioenregeling aan de slag te gaan (met uw adviseur) is het verlengingsmoment. Met dit online magazine brengen we u graag op de hoogte van een aantal belangrijke wijzigingen.

Voor Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI's) veranderen er zaken. Straks geldt voor iedere pensioenregeling dat de hoogte van de inleg (premie) het uitgangspunt wordt. Er wordt dus geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering. Uiteindelijk is het de bedoeling dat pensioen eenvoudiger en transparanter wordt en dat de premie en daarmee de pensioenlast voorspelbaarder zijn. 


We verwachten dat u vragen heeft over wat het pensioenakkoord betekent voor de pensioenregeling die u voor uw werknemers door ons laat uitvoeren. Mogelijk wilt u weten wat er voor u en uw werknemers gaat veranderen en per wanneer dit speelt. Of u vraagt zich af welke keuze u en uw werknemers de komende tijd kunnen maken. 


Op dit moment werken we hard aan de uitwerking van onze plannen en de benodigde oplossingen voor uw pensioenregeling. In dit magazine lichten we de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord toe.


We nemen u zoveel mogelijk mee in hoe de uitwerking er voor uw pensioenregeling uit komt te zien. De komende periode moeten veel maatregelen nog verder vorm krijgen. In het najaar van dit jaar zal het parlement de wetgeving behandelen. Uiteraard houden we u en uw adviseur op de hoogte.  


Leon van Riet

CEO Life & Pensions

Share this article